A1 Seviye

Almancada Haben Fiili (Sahiplik Anlatımı)

[ad_1]

Almancada sahiplik yaparken, bir şahıs veya bir cismin herhangi bir şeye sahip olduğunu anlatmak için, bu şahıs veya cismi gösteren kelimenin yanına malik olmak, sahip olmak anlamına gelen haben fiili getirilir.

Almancada Haben Fiili

Bir şeye sahip olduğunu Türkçede var ile de ifade ettiğimizden birebir çeviriden ziyade uygun olan çeviriyi kullanmalıyız.

Haben fiili düzensiz bir fiil olmasından ötürü ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda özel bir durum gösterir ve fiil kökünde ses değişikliği olur. Aşağıdaki tabloda haben fiilinin şimdiki zamana göre çekimi listelenmiştir.

ZamirHaben
ich
ben
habe
sahibim, var
du
sen
hast
sahipsin, var
er/sie/es
o
hat
sahiptir, var
wir
biz
haben
sahibiz, var
ihr
siz
habt
sahipsiniz, var
sie
onlar
haben
sahipler, var
Sie
siz, sizler
haben
sahipsiniz, var
Haben Fiili Çekimi

❗ Haben Türkçeye sahip olmak şeklinde çevrilir. Ancak gündelik yaşamda genellikle sahibim, sahipsin,… yerine benim var, senin… var şeklinde cümleler kullanılır. Bu yüzden uygun olan çeviriyi kullanmanızı tavsiye ederim.

Thomas hat einen Hund.
Thomas bir köpeğe sahip.
Thomas’ın bir köpeği var.

❗ Almancada haben fiili, Verben mit Akkusativ olarak adlandırılan ismin -i hali fiillerinden biridir. Haliyle haben fiiliyle beraber kullanılan nesneler her daim Akkusativ formatta olur.

Türkçeye çevrilirken Türkçedeki gibi nesneye -i hali gelmemesi (adam —> adamı) kafa karışıklığı oluşturabilir. Dillerin yapısındaki bu ayrılık aklınızı karıştırmamalıdır.

Bu yüzden haben fiilini kullanarak bir cümle oluştururken fiilden sonra gelen ismin (sahip olunan şeyi gösteren isim) daima -i halinde bulunmasına dikkat ediniz.

⭐ Aşağıdaki tabloda nesnelerin ismin yalın halindeki Artikel kullanımları gösterilmiştir:

erildişilnötrçoğul
derdiedasdie
eineineein
keinkeinekeinkeine
Nominativ: İsmin Yalın Hali

⭐ Aşağıdaki tabloda ise nesnelerin ismin -i halindeki Artikel kullanımları gösterilmiştir:

erildişilnötrçoğul
dendiedasdie
eineneineein
keinenkeinekeinkeine
Akkusativ: İsmin -İ Hali

Haben fiiliyle yapılan örnek cümleler aşağıdaki tabloda telaffuzlarıyla beraber derlenmiştir:

Thomas hat ein Haus.
Thomas’ın bir evi var.
Der Lehrer hat ein Auto.
Öğretmenin bir otomobili var.
Anna hat eine Scwerster.
Anna’nın bir kız kardeşi var.
Ihr Arzt hat ein Auto.
Doktorunuzun bir otomobili var.
Unser Haus hat zehn Fenster.
Evimizin on penceresi var.
Almancada Haben Fiili

Haben fiiliyle olumsuz bir cümle yaparken kein, keine kullanılır. Haben fiili daima -i halindeki isimlerle kullanıldığından artikeli der olan isimler keinen olarak olumsuz yapılır, das olan isimler kein, die olan isimler de keine olarak olumsuz yapılır.

Çoğul halde bulunan isimler de die artikeli aldığından olumsuz yapılırken keine olur. Türkçeye olumlu cümle … var olarak çevirilirken olumsuz cümle … yok olarak çevrilir.

Ich habe keinen Hut.
Bir şapkam yok.
Ich habe keine Blume.
Bir çiçeğim yok.
Ich habe kein Pferd.
Bir atım yok.
Er hat keine Autos.
Onun otomobilleri yok.
Olumsuz Cümle

❗ Haben fiili Almancada sein fiiliyle beraber en çok kullanılan fiillerden biridir. Zira aynı zamanda yardımcı fiil olarak kullanılması onun kullanım sıklığını da arttırmaktadır. Ancak yardımcı fiil olarak kullanıldığı zaman cümledeki “sahip olmak, var” anlamına gelen esas anlamını yitirir.

Ich habe einen Hund gesehen. (Perfekt)
Bir köpek gördüm. (Geçmiş zaman)

Haben Fiili (Sahiplik Fiili), Almanca dilbilgisinde sahiplik anlatımına yönelik kullanılan önemli bir fiildir. Bu fiil, “sahip olmak, bir şeyin birine ait olması” gibi anlamlara gelir. Sahiplik anlatımında, “nominatif” olarak da bilinen birinci durum kullanılır ve bu durumda nesnenin üzerine “-s” eki eklenerek sahiplik ifade edilir.

Örneğin, “Ich habe ein Buch” cümlesi Türkçe’de “Benim bir kitabım var” şeklinde çevrilebilir. Burada “ein Buch” yani “bir kitap” cümledeki nesnedir ve “-s” eki eklenerek sahiplik ifade edilir.

Haben Fiili sahiplik anlatımında oldukça önemli bir rol oynar ve Almanca dilbilgisinde sıklıkla kullanılır. Bu nedenle öğrenirken dikkat edilmesi gereken bir fiildir.

Bununla birlikte, HTML bold tagı ile belirli yerleri vurgulamak isterseniz, aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

Almancada Haben Fiili (Sahiplik Anlatımı)

Başlıkları ise kalın yapmak için aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Almancada Haben Fiili (Sahiplik Anlatımı)

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirmek isterseniz, aşağıda örnek bir tablo verilmiştir:

SahipSahiplikNesne
IchmeinBuch
DudeinHund
Er/Sie/Essein/ihr/seinAuto

Bu tabloda farklı sahiplik örnekleri yer almaktadır. “Ich” yani “Ben” için sahiplik “mein” yani “benim” olarak ifade edilmiştir. “Du” yani “Sen” için sahiplik “dein” yani “senin” şeklinde belirtilmiştir. “Er/Sie/Es” yani “O” için sahiplik ise “sein/ihr/sein” yani “onun” biçiminde verilmiştir.

Bu şekilde Almancada Haben Fiili (Sahiplik Anlatımı) hakkında benzersiz ve Türkçe bir açıklama yapmış ve önemli yerleri HTML bold tagı ile vurgulamış olduk. Başlıkları da kalın yaparak belirtmiş ve tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazmış olduk.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu