A1 Seviye

Almancada İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

[ad_1]

Almancada iyelik zamirleri ve iyelik sıfatları vasıtasıyla sahiplik anlatılır. Eğer sahipliği vurgulayan kelime sıfatsa buna iyelik sıfatı (Possessive Adjektive), zamir ise iyelik zamiri (Possesivpronomen) denir.

Almancada İyelik Zamirleri

Bir şeye sahiplik Possessive Adjektive (iyelik sıfatları) ve Possesivpronomen (iyelik zamirleri) kullanılarak ifade edilir ama aralarında ufak bir fark vardır. Öncelikle bu ikisinin ne olduğunu alt başlıklar halinde inceleyelim

İyelik Sıfatları (Possessive Adjektive)

İyelik sıfatları ile bir şeyin veya birinin kime ait olduğunu belirtmek için kullanırız. Ayrıca bu ifadeler sahipliğini ifade etmek için önüne geldikleri ismin cinsiyetine (artikeline) ve sayısına bağlı olarak değişmektedir.

Aşağıdaki tabloda iyelik sıfatlarının ilgili isimleri Artikellerine ve tekil ve çoğul duruma bağlı olarak değişimleri gösterilmiştir;

ErilDişilNötrçoğul
ich
ben
mein
benim
meine
benim
mein
benim
meine
benim
du
sen
dein
senin
deine
senin
dein
senin
deine
senin
er
o
sein
onun
seine
onun
sein
onun
seine
onun
sie
o
ihr
onun
ihre
onun
ihr
onun
ihre
onun
es
o
sein
onun
seine
onun
sein
onun
seine
onun
wir
biz
unser
bizim
unsere
bizim
unser
bizim
unsere
bizim
ihr
siz
euer
sizlerin
eure
sizlerin
euer
sizlerin
eure
sizlerin
sie
onlar
ihr
onların
ihre
onların
ihr
onların
ihre
onların
Sie
Siz
Ihr
Sizin
Ihre
Sizin
Ihr
Sizin
Ihre
Sizin
Almancada İyelik Sıfatları

⭐ Örnek
Das ist dein Buch.
Bu senin kitabın.

İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

Yukarıda gösterilen iyelik sıfatlarından birine ait olan kişi veya şey halihazırda belirtilmişse veya bağlamı içinde net ise veya kast edilen sahiplik zaten biliniyorsa bu sahipliği Possesivpronomen olarak adlandırılan iyelik zamiri ile değiştirebiliriz.

Örnek üzerinden incelersek aşağıdaki tablodaki arabanın her iki durumda da kullanılan iyeliğe göre sahipliği belirtilmiş olur. İkinci örnekte ise arabanın sahipliği daha net bir şekilde vurgulanmış:

➡️ İyelik Sıfatı
Das ist mein Auto.
Bu benim arabam.
➡️ İyelik Zamiri
Das ist meins. (das Auto)
Bu benim (benimki).

İyelik zamiri, sahipliği daha hızlı bir şekilde gösterir ve sahibin kim olduğuna daha belirgin bir vurgu bırakır. İyelik zamirlerini halihazırda bahsi geçmiş ve bilinen bir ismi bir çok kez tekrarlamayı önlemek için kullanabiliriz. Ancak iyelik sıfatlarının muhakkak bir isim ile beraber kullanılmaları gerekir.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere iyelik sıfatına farklı bir son gelmiş. İyelik zamirini oluşturmak için iyelik sıfatlarına, değiştirmek istediğimiz ismin cinsiyet ve sayısına bağlı olarak farklı bir son ekleriz. Aşağıdaki tabloda bu değişimler gösterilmiştir;

ErilDişilNötrÇoğul
ich
ben
benim,
benimki
meinermeinemeinsmeine
du
sen
senin,
seninki
deinerdeinedeinsdeine
er
o
onun,
onunki
seinerseineseinsseine
sie
o
onun,
onunki
ihrerihreihrsihre
es
o
onun,
onunki
seinerseineseinsseine
wir
biz
bizim,
bizimki
unsererunsereunseresunsere
ihr
siz
sizin,
sizinki
eurereureeureseure
sie
onlar
onların,
onlarınki
ihrerihreihr(e)sihre
Sie
Siz
sizin,
sizinki
IhrerIhreIhr(e)sIhre
Almancada İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

Fark edeceğiniz üzere bazı durumlarda benzer Türkçe anlamlarda kullanılabilmektedir lakin sıfat isimle beraber kullanılırken zamir ismin yerine kullanılmaktadır.

İyelik Sıfatıİyelik Zamiri
das Buch
kitap
mein Buch
(benim) kitabım
meins
benim, benimki
die Lehrerin
öğretmen
meine Lehrerin
(benim) öğretmenim
meine
benim, benimki
der Hund
köpek
sein Hund
(onun) köpeği
seiner
onun, onunki
die Katze
kedi
deine Katze
(senin) kedin
deine
senin, seninki
das Auto
araba
sein Auto
(onun) arabası
seins
onun, onunki
Almancada İyelik Zamirleri

İyelik zamirleri de isimlerin yerlerine kullanılmalarından ötürü haliyle hal çekimlerinden etkilenmektedir;

HalerildişilnötrPlural
Nominativ
Yalın Hali
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
eurer
ihrer
Ihrer
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
meins
deins
seins
ihr(e)s
seins
unseres
eures
ihr(e)s
Ihr(e)s
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
Akkusativ
-i Hali
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
eueren
ihren
Ihren
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
meins
deins
seins
ihr(e)s
seins
unseres
eures
ihr(e)s
Ihr(e)s
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
Dativ
-e Hali
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meinem
deinem
seinem
ihrem
seinem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meinen
deinen
seinen
ihren
seinen
unseren
eueren
ihren
Ihren
Genitiv
-in Hali
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eueres
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meines
deines
seines
ihres
seines
unseres
eueres
ihres
Ihres
meiner
deiner
seiner
ihrer
seiner
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
Almancada İyelik Zamirleri

İyelik Zamirleri ve Sıfatları Arasındaki Farklar Nelerdir?

❗İyelik sıfatlarının muhakkak ardından gelen bir isimle kullanıldığına dikkat etmek gerek.
❗İyelik zamirinden sonra isim kullanılmaz, çünkü bahsi geçen ismin yerine geçer.
❗İyelik sıfatı da iyelik zamiri de sahiplik belirtir ama zamir olan sahiplikte belirgin bir vurgu vardır.
❗İyelik zamirleri Türkçeye uygun -ki eki eklenerek de çevrilebilir.

Görüldüğü üzere Almancada sahiplik bildirmede isimlerin özellikleri etki etmekte. Haliyle ismin hal durumlarında yaşanan değişim benzer şekilde iyelik sıfatlarına ve zamirlerine yansır.

Almancada İyelik Zamirleri (Possesivpronomen)

İyelik Zamiri Nedir?

İyelik zamirleri, sahiplik anlamı taşıyan kişi ve varlıklara vurgu yapmak için kullanılan zamirlerdir. Almanca’da iyelik zamirleri, belirli desenleri takip ederek kullanılırlar ve cümledeki ismin yerine geçerek onun yerini alırlar.

Türkçe’ye Benzerliği

Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da iyelik zamirleri, kişi adlarının yerine kullanılarak sahiplik anlamını ifade eder. Türkçe ve Almanca iyelik zamirlerinin benzerliği şu şekildedir:

TürkçeAlmanca
BenimMein
SeninDein
OnunSein
BizimUnser
SizinEuer
OnlarınIhr

İyelik Zamirlerinin Önemi

İyelik zamirleri, Almanca’da cümledeki kişi veya varlığın sahiplik durumunu belirtmek için oldukça önemlidir. İyelik zamirleri, cümledeki anlamı netleştirir ve bağlamı daha anlaşılır hale getirir.

Örneğin:

  • Das ist mein Buch. (Bu, benim kitabım.)
  • Wo ist deine Tasche? (Senin çantan nerede?)
  • Das ist ihr Haus. (Bu, onların evi.)

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, iyelik zamirleri sahiplik belirtmek için cümledeki isimlerin yerine geçer. Bu sayede cümledeki sahiplik durumu daha açık bir şekilde ifade edilir.

Almancada İyelik zamirlerinin doğru kullanımı, dilbilgisi kurallarına uygun ve düzgün bir iletişim için oldukça önemlidir.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu