A1 Seviye

Almancada Soru Cümleleri (die Fragesätze)

[ad_1]

Bu yazımızda Almancada soru cümleleri, Ja & Nein Fragen ve W-Fragen olmak üzere iki alt başlıkta derlenmiştir.

Almancada Evet-Hayır Soruları (Ja & Nein Fragen)

Bilindiği üzere Almancada cümledeki ögelerin yerleri (Her bir öge birden fazla kelimede oluşabilir) verilmek istenen vurguya bağlı olarak yer değiştirebilir. Ancak cümledeki fiil, yani yüklem ikinci bölgedeki yerini korumaktadır.

123456
SubjektVerbTemporalKausalModalLokal
ÖzneFiilZamanSebepDurumYer
Evet-Hayır Sorularının Kalıbı

Örnek cümle:

Anna trinkt eine Tasse Kaffee.
Anna bir fincan kahve içiyor.
Almancada Soru Cümleleri

Cümlede ikinci bölgede bulunan ana fiil en başa getirildiğinde soru anlamı kazandırılır. Böylesi sorulara verilen cevaplar evet veya hayır şeklinde cevaplar içerdiği için bu tarz soru tiplerine Ja & Nein Fragen denir. Türkçede evet-hayır sorusu yapabilmek için fiile -mı/mi ekleri getirilir.

VerbSubjektTemporalKausalModalLokal?
FiilÖzneZamanSebepDurumYer?
Evet-Hayır Sorularının Kalıbı

Örnek cümleler:

Siehst du den Mann?
Adamı görüyor musun?
Können Sie mir helfen?
Bana yardım edebilir misin?
Hat Thomas ein Auto?
Thomas’ın arabası var mı?
Ist das eine Katze?
Bu bir kedi mi?
Trinkst du den Kaffee?
Kahve içer misin?
Almancada Soru Cümleleri

Almancada Soru Kelimeleri (W-Fragen)

Bilindiği üzere içinde soru anlamı bulunan; bir konuda bilgi edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi denir.

Almancada soru yapabilmek için W-Fragen olarak adlandırılan birtakım kelimeler kullanılmaktadır. Bu şekilde adlandırılmasının en önemli sebebi ise Almancada soru cümlesi oluşturmak için kullanılan sözcüklerin çoğunun W harfiyle başlamasıdır.

Bu kelimelerle soru yapmak için ilgili soru kelimesi ilk sıraya gelir ve fiili ikinci bölgeye atar:

W-FragenVerbSubjektTemporalKausalModalLokal?
W-SorusuFiilÖzneZamanSebepDurumYer?
Evet-Hayır Sorularının Kalıbı

Aşağıdaki tabloda Almancada yaygın bir şekilde kullanılan soru sözcükleri listelenmiştir:

was?ne, neyi?
wer, wen, wem?kim, kimi, kime?
wo?nerede?
woher?nereden?
wohin?nereye?
wie?nasıl?
wann?ne zaman?
warum?neden?
wie viel?ne kadar?
wie viele?kaç tane?
wie oft?ne sıklıkla?
welche?hangi?
Almancada Soru Kelimeleri (Die Fragewörter)

Örnek cümleler:

⭐ Was – Ne
Was ist das?
Bu nedir?
Was machst du hier?
Burada ne yapıyorsun?
Was sind Sie von Beruf?
Mesleğiniz nedir?

⭐ Wer – Kim
Wer bist du?
Sen kimsin?
Wer ist da?
Kim o?
Wer kommt mit dir?
Kim seninle geliyor?

⭐ Wen – Kimi
Wen liebst du?
Kimi seviyorsun?

⭐ Wem – Kime
Wem hast du es gegeben?
Kime verdin?

⭐ Wie – Nasıl
Wie kann ich Ihnen helfen?
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Wie geht es dir?
Nasılsın?
Wie kommst du auf diese Idee?
Bu kanıya nasıl vardın?
Wie ist Ihre Adresse?
Adresiniz nedir?
Wie heißt du?
Adın ne?

⭐ Wo – Nerede
Wo bist du?
Neredesin?
Wo hast du zuletzt gearbeitet?
En son nerede çalıştın?
Wo wohnen Sie?
Nerede oturuyorsunuz?

⭐ Woher – Nereden
Woher kommen Sie?
Nerelisin?
Woher wissen Sie das?
Bunu nereden biliyorsunuz?

⭐ Wohin – Nereye
Wohin fahrt ihr im Uralub?
Tatil de nereye gidiyorsun?
Wohin fahren Sie?
Nereye gidiyorsun?

⭐ Wann – Ne zaman
Wann kommst du hier?
Buraya ne zaman geliyorsun?
Wann treffen wir uns?
Ne zaman buluşuyoruz?
Wann wachst du auf?
Ne zaman uyanacaksın?
Wann heriratet ihr?
Ne zaman evleniyorsun?

⭐ Warum – Neden, niçin
Warum möchten Sie den Termin verschieben?
Randevuyu neden ertelemek istiyorsunuz?
Warum willst du nicht essen?
Neden yemek istemiyorsun?
Warum machst du das?
Bunu neden yapıyorsun?
Warum bist du traurig?
Neden üzgünsün?

⭐ Wie viel – Ne kadar
Wie viel kostet das?
Bunun fiyatı ne?
Wie viel kostet die Apfeltorte?
Elmalı turta ne kadar?
Wie viel kostet ein Handy?
Telefonun ücreti ne kadar?

⭐ Wie viele – Kaç tane
Wie viele Kinder haben Sie?
Kaç tane çocuğunuz var?
Wie viele Bücher hat er?
Onun kaç (tane) kitabı var?
Wie viele Leute arbeiten hier?
Burada kaç kişi çalışıyor?

⭐ Wie oft – ne sıklıkta
Wie oft spielst du Fußball?
Ne sıklıkla futbol oynarsın?
Wie oft putzt du dir die Zähne?
Dişlerini ne sıklıkla fırçalarsın?
Wie oft waschen Sie sich die Haare?
Ne sıklıkla saçlarınızı yıkıyorsunuz?

⭐ Welche – Hangi
Welche Sprachen sprechen Sie?
Hangi dilleri konuşuyorsunuz?
Welche ist besser?
Hangisi daha iyi?
Welches Wein trinkst du?
Hangi şarabı içiyorsun?

❗ Cümledeki öznenin bilinmediği durumlarda cümle içinde özne bulunmaz. Bundan dolayı fiil üçüncü tekil şahsa göre çekimlenir (Örneğin, wer ist da? – kim o?).

Konuyla alakalı olarak soru zamirlerine çalışabilirsiniz.

Almancada Soru Cümleleri (die Fragesätze) Almanca derslerinde öğrencilere genellikle cümle kurma becerisi kazandırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla öğretilen bir konudur. Soru cümleleri, bir olayı, durumu veya nesneyi sorgulamak için kullanılır. Türkçe’de de soru zamiriyle başlayan cümleler gibi Almanca’da da soru cümlelerine belirli bir yapıya dikkat etmek gerekir.

Önemli yerleri HTML bold tagı ile işaretlemek gerekirse:

– Almanca’da soru cümleleri, genellikle cümlenin başında yer alan bir soru zamiri veya cümlenin düzenlenmesiyle oluşturulur. Örneğin: “Wo gehst du hin?” (Nereye gidiyorsun?)
– Bir soru cümlesi oluştururken, cümlenin başında “W-Fragewörter” olarak bilinen soru kelimeleri kullanılır. Bu soru kelimeleri, sorulan konuyu belirtir ve cümlenin şeklini belirler. Örneğin: “Wann kommst du?” (Ne zaman geliyorsun?)
– Soru cümlelerinin cümle başlarında yer aldığını belirtmek için soru zamirleri kullanılır. Örneğin: “Wer ist das?” (Bu kim?)

Ayrıca, HTML tablolarını benzersiz örneklerle değiştirelim:

Soru ZamiriÖrnek Cümle
WasWas machst du?
WerWer ist dein Lehrer?
WarumWarum lernst du Deutsch?

Bu tablo, soru zamirlerini ve örnek cümlelerini göstermektedir. Ek olarak, soru zamirleri bold olarak işaretlenmiştir.

Başlıklar kalın yapılırsa:

Almancada Soru Cümleleri (die Fragesätze)

Örnek tablo:

Soru Zamiri Örnek Cümle

Was Was machst du?

Wer Wer ist dein Lehrer?

Warum Warum lernst du Deutsch?

Bu örnekler Almanca’da soru cümlelerini anlamak ve kullanmak için faydalıdır.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu