Cümleler

Bilim Haberleri ve Keşifler – Konulu Almanca Cümleler

[ad_1] 1. Die Wissenschaftler haben ein neues Heilmittel gegen Krebs entdeckt. (Bilim insanları kanser için yeni bir tedavi keşfetti.)
2. Die Raumsonde hat neue Erkenntnisse über den fernen Planeten gesammelt. (Uzay aracı uzak bir gezegen hakkında yeni bilgiler topladı.)
3. Die Forscher haben herausgefunden, dass Pflanzen mithilfe von Licht CO2 in Sauerstoff umwandeln. (Bilim insanları bitkilerin ışık yardımıyla CO2’yi oksijene dönüştürdüğünü keşfetti.)
4. Die Wissenschaftler arbeiten an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. (Bilim insanları koronavirüse karşı bir aşı geliştirmek üzerine çalışıyor.)
5. Bei dem Experiment ist eine unerwartete Reaktion aufgetreten. (Deneyde beklenmedik bir tepki meydana geldi.)
6. Der Forscher hat eine neue Theorie über die Entstehung des Universums aufgestellt. (Araştırmacı evrenin oluşumu hakkında yeni bir teori ortaya koydu.)
7. Das Forschungsteam hat herausgefunden, dass Wasser auf dem Mars existiert. (Araştırma ekibi, Mars’ta su olduğunu keşfetti.)
8. Die Wissenschaftler haben ein neues Material entwickelt, das sehr leicht und gleichzeitig sehr stabil ist. (Bilim insanları çok hafif ve aynı zamanda çok dayanıklı olan yeni bir malzeme geliştirdi.)
9. Die Entdeckung eines unbekannten Tieres in der Tiefsee hat die Forscher überrascht. (Bir derin denizde bilinmeyen bir hayvanın keşfi araştırmacıları şaşırttı.)
10. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Bewegung gut für die körperliche und geistige Gesundheit ist. (Bilim insanları hareketin fiziksel ve zihinsel sağlık için iyi olduğunu keşfetti.)
11. Die Raumfahrer haben den Mond zum ersten Mal betreten. (Astronotlar ilk defa ay yüzeyine adım attılar.)
12. Bei dem Experiment sind erstaunliche Ergebnisse erzielt worden. (Deneyde şaşırtıcı sonuçlar elde edildi.)
13. Die Wissenschaftler haben einen neuen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. (Bilim insanları güneş sistemimizin dışında yeni bir gezegen keşfetti.)
14. Das Forscherteam hat herausgefunden, dass regelmäßiges Lesen die Gehirnfunktion verbessert. (Araştırma ekibi düzenli okumanın beyin fonksiyonunu geliştirdiğini keşfetti.)
15. Die Wissenschaftler haben einen Zusammenhang zwischen Schlafmangel und verschiedenen Krankheiten festgestellt. (Bilim insanları uyku eksikliği ile çeşitli hastalıklar arasında bir bağlantı tespit etti.)
16. Bei dem Experiment sind unerwartete Hindernisse aufgetreten. (Deneyde beklenmedik engeller çıktı.)
17. Die Forscher haben einen Weg gefunden, erneuerbare Energiequellen effizienter zu nutzen. (Araştırmacılar yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmanın bir yolunu buldular.)
18. Die Wissenschaftler haben einen neuen Planeten entdeckt, der möglicherweise Leben beherbergt. (Bilim insanları, muhtemelen yaşam barındıran yeni bir gezegen keşfetti.)
19. Bei dem Experiment wurden interessante Beobachtungen gemacht. (Deneyde ilginç gözlemler yapıldı.)
20. Die Forscher haben herausgefunden, dass regelmäßiges Sporttreiben das Risiko von Herzerkrankungen verringert. (Araştırmacılar düzenli spor yapmanın kalp hastalığı riskini azalttığını keşfettiler.)
[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu